Go Kite Asia kite school lesson and rental in thailand koh phangan & pranburi

CONTACT

0818534996 – KAI (Thai / English)
0957082348 – MIKI (Polish / English)
messenger & instagram – gokite.asia
whatsapp – +48693106693 (Polish / English)
whatsapp – +66818534996 (Thai / English)

Pak Nam Pran, Pranburi – School office and shop ( October – May)

pranburi@gokite.asia

Koh Phangan, Thong Sala beach – Kiteschool (June – September)

phangan@gokite.asia

WhatsApp chat